EXOTIC

17 lei - 380g
24 lei - 610g
41 lei - 1450g

blat, sos pizza, mozzarella, șuncă, ananas, oregano
pizza szosz, mozzarella, sonka, ananas, oregano