SALAME

17 lei - 340g
24 lei - 580g
42 lei - 1500g

blat, sos pizza, mozzarella, salam
pizza szosz, mozzarella, szalami